Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Mål 3 - Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning

Herning har som tekstil- og handelsby været kendt og anerkendt for sine tekstil- og designuddannelser. Dette har været flankeret af uddannelser til unge, der ønsker en praktisk, teknisk eller merkantil uddannelse. Vi ønsker at styrke og udvide dette udbud, men vi vil også at tilføre Herning en bredere uddannelsesprofil, der matcher områdets øvrige udvikling og sikrer en ny balance mellem uddannelser målrettet det private og den offentlige sektor.

Fokuspunkter

Fastholdelse af uddannelser

Vi vil arbejde målrettet for at fastholde uddannelser, hvor der er arbejdsmarkedsefterspørgsel. Et led i det arbejde er at sikre, at Herning er en gunstig by for uddannelsesinstitutionerne at drive virksomhed i. Vi vil gøre os umage for at indfri behov og ønsker, som uddannelsesinstitutionerne måtte have til os. Det gælder fx ift. at uddannelsesinstitutionerne har rette faciliteter (bygninger, lokalområder, infrastruktur etc.), og at der etableres operationelle netværk fx inden for udvalgte strategiske tiltag, profilering af Herning som uddannelsesby o.l. 

Tiltrækning af nye uddannelser

Vi vil arbejde målrettet på at tiltrække flere uddannelser. Formålet er ikke at have så mange uddannelser som muligt, men at have de "rigtige" uddannelser. Det vil være uddannelser, som understøtter og er samhørige med det arbejdsmarked og de erhverv, der udfolder sig i kommunen og regionen. Derfor vil vi være særlig optaget af, men ikke udelukkende, at tiltrække uddannelser inden for;

  1. Sundhedsområdet
  2. Ingeniørområdet
  3. E-handel
  4. Offentlig forvaltning og administration
  5. Moderne produktion og industri 
  6. Design og tekstil.

Variation i uddannelsesudbuddet

Vi vil have et varieret uddannelsesudbud centreret i stærke fagmiljøer etableret i fire hubs inden for;

  1. Sundhed
  2. E-commerce
  3. Moderne produktion
  4. Design og tekstil.

Fælles for disse hubs er, at de skal være samlingspunkter for viden, uddannelse, innovation og iværksætteri samt erhverv.

Udvikling af nye uddannelsesformater og - tilgange

Vi vil gerne understøtte udvikling af nye uddannelsesforløb tilpasset arbejdsmarkedets krav til kompetencer og kvalifikationer ved fx at afprøve nye uddannelsesformater, udfordre gængse læringsmetoder, nedbryde polariseringen mellem teori og praksis, tilføre viden fra eksperter og fagfolk og lignende.