Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Mål 4 - I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale

I Herning Kommune er det målet, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Vi ønsker, at børnene og de unge har de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt. Vi ønsker at børnene og de unge trives og oplever et sammenhængende og meningsfuldt skole- og uddannelsesforløb.

Undervejs i den unges skole- og uddannelsesforløb er der overgange, og der skal træffes valg. Det er vores opgave, at de unge føler sig klædt på til at træffe de valg, der bl.a. fører til gennemførelse af en uddannelse, der giver rette kompetencer og kvalifikationer til at indgå på arbejdsmarkedet.

Fokuspunkter

Sammenhæng mellem skole og arbejdsmarked

Vi vil styrke og sikre en sammenhængende job- og uddannelsesindsats i skole og ungdomsuddannelse. Herunder ønsker vi at styrke børn og unges viden om arbejdsmarkedet og det at tilhøre en arbejdsplads. Det kunne blandt andet være igennem en erhvervsplaymakerordning, der sigter på at styrke samspillet mellem skole, arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet.

Det gode uddannelsesvalg

Alle unge klædes på til at træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen. Dette gøres bl.a. ved at forenkle udskolingsplanen og ved at styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne, bl.a. gennem undervisningsforløb på tværs af folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Gennemførsel og fastholdelse

Vi ønsker et stærkere samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser med sigte på øget fastholdelse og gennemførelse samt at sikre en hurtig indsats over for frafaldstruede unge. Det vil gøres gennem en strategi om at ændre et potentielt frafald til et omvalg. Konkret betyder det, at ungdomsuddannelserne arbejder sammen om Hernings unge og har et fælles ansvar for at de unge gennemfører - det kunne fx være ved at etablere introforløb for unge i andre ungdomsuddannelser og lignende.

Talentudvikling 

Vi ønsker at støtte talentfulde unge og skabe gode rammer for, at deres talent kan udfolde sig. Der er allerede etableret talentlinjer bl.a. inden for sport og musik. Vi ønsker at skabe bedre rammer for, at de bogligt stærke børn anerkendes for deres faglige talent og får mulighed for at udfolde dette.

Øget praksisfaglighed 

Flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette understøttes gennem styrket praksisfaglighed i folkeskolen, tættere samarbejde med erhvervsuddannelserne samt lokale virksomheder og ved at flytte 10. klasse til Herningsholm Erhvervsskole.