Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Mål 1 - Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby

De studerende i Herningområdet kommer både til og fra lokalområdet, og de skal opleve, at Herning på alle måder er en fagligt ambitiøs, inspirerende og kulturelt vibrerende uddannelsesby. Rammerne om studielivet skal være gode. Uddannelsesmiljøet skal være fagligt udfordrende, men de studerende skal i deres studietid ikke kun blive klogere inden for deres fag, men også blive klogere på sig selv og deres kommende karrierevej.

Derfor skal der være god mulighed for at koble studierne op på praksis og prøve sin viden af i virksomhederne.

Og der skal være god mulighed for at koble fra og dyrke det sociale liv og tage del i kulturlivet i byen. Som studerende i Herning indgår man ikke bare i ét, men i flere fællesskaber.

Fokuspunkter

Fællesskab

Som studerende i Herning er man en del af forskellige fællesskaber. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for, at man som studerende bliver en del af byen. Derfor vil vi tage initiativ til, at de studerende får let ved at etablere nye fællesskaber. De skal mødes i aktiviteter, hvor de gør brug af byens mange muligheder. Det kan være til fællesspisninger i Huset No7, sommeryoga i Angligården eller noget helt tredje. Derudover gør vi en indsats for, at de studerende hurtigt bliver introduceret for det organiserede foreningsliv i byen - og får lyst til at være med.

Markedsføring og branding

Vi vil styrke markedsføring og branding af Herning som uddannelsesby. Herning markerer sig ved at have fagligt stærke og erhvervsnære uddannelsesmiljøer. Uddannelserne har tæt kontakt til erhvervslivet, og de studerende vil under deres uddannelser afprøve teori i praksis og blive klogere på deres kommende karrierevej.

Samtidig oplever de studerende, at de har tæt kontakt til, og god faglig sparring med, deres undervisere under deres uddannelse. Det er vi stolte af. Herning skal kendes for, at uddannelsesmiljøerne er erhvervsnære og trygge. Og ikke mindst at man som studerende i Herning ikke blot rykker sig fagligt, men også som menneske - både fordi du møder engagerede og interesserede undervisere, men også fordi du er en del af fællesskabet.

Brugerinddragelse

Vi vil tydeliggøre mulighederne i byen, men også synliggøre de studerende i byen. Blandt indsatserne vil være at inddrage de studerende i markedsføringen af Herning som uddannelsesby - fx i ideudvikling af studenterrettede og kulturelle aktiviteter, events og tiltag og ved at anvende casebaseret kommunikation.

Rekruttering og tiltrækning

Vi vil styrke rekrutteringen af studerende og herunder også at etablere særlige rekrutteringsindsatser for særlige målgrupper, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (som fx læger) og styrke indløbet til arbejdsmarkedet i området.

Byudvikling og bosætning

Der er boliggaranti for studerende i Herning. Samtidig ved vi, at mange studerende pendler til og fra deres bopæl i andre kommuner (primært Aarhus). Vi ønsker at integrere disse studerende bedre i byen. Vi ønsker at skabe en positiv fortælling om og oplevelse af Herning som ung og energifyldt. Det skal blandet andet ske gennem en bevidst prioritering af at etablere flere ungdomsboliger i centrum og lokalplanlægning, ved at skabe bedre muligheder for at få relevante studiejobs og ved at arbejde med og for, at de studerende tager del i og bruger kultur- og foreningslivet i Herning.