Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Vores strategiske uddannelsesindsats bindes op på fire mål

  1. Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby.
  2. Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.
  3. Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning.
  4. I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

I det følgende er der en uddybning af de fire mål samt forslag til fokuspunkter under hvert mål.