Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Noget gammelt, noget nyt, noget lånt og noget blåt

At værne om det, der virker. At gå helt nye veje. At tænke videre på andres gode ideer.
Og ikke mindst; tilføre det et skvæt Herning.

På landsplan har der de senere år været et politisk fokus på, at det danske uddannelseslandkort ikke kun skal bestå af nåle i de større byer, og den uddannelsesdagsorden skal vi udnytte til Hernings fordel.

En stor del af de jyske unge tiltrækkes af de store universitetsbyer - og her i området særligt Aarhus. I konkurrencen om at tiltrække studerende skal vi ikke lægge os i slipstrømmen af de store byer, men i stedet være en tiltrækkende uddannelsesby på vores egen måde.

At værne om det, der virker

Vi skal drage større fordel af, at vi er geografisk centralt placeret i Jylland med god infrastruktur og med en central placering mellem Vest- og Østjylland. Og vi skal drage større fordel af, at vi som mellemstor by både kan tilbyde et højt niveau i uddannelseskvaliteten og en god bredde i uddannelsesudbuddet.

I Herning kan vi med glæde konstatere, at nye uddannelser kommer til byen, og den gode udvikling vil vi gerne cementere og ikke mindst udvikle. Uddannelsesinstitutionerne i byen fortæller, at der er en unik nærhed i byen, og flere studerende i Herning påpeger, at det er meget værdifuldt: De studerende på byens uddannelser får fx hurtigt førstehåndserfaringer med arbejdslivet i nogle af kommunens mange virksomheder. De studerende går på mindre hold, og de har deres studietid let adgang til og tæt kontakt med deres undervisere. Det varemærke skal vi fastholde. Og det skal vi udbygge.

At gå helt nye veje

Derfor har vi i Herning Kommune oprustet vores uddannelsesindsats: Vi har tilført det ekstra ressourcer, området har vores politiske bevågenhed, og vi har store ambitioner for området.

Sideløbende med, at vi har traditionelle uddannelser i byen, er vi åbne overfor nye løsninger og for at gå nye veje for at opfylde vores mål:

  • Vi vil etablere nye områder i byen, der fusionerer innovation, erhvervsliv og
  • uddannelse.
  • Vi vil gerne medvirke til nye mere agile og fleksible uddannelsesløsninger, der matcher fremtidens behov bedre end de nuværende.
  • Og vi vil gerne blande os i den uddannelsespolitiske dagsorden
  • og synliggøre nye perspektiver på uddannelse.

At tænke videre på andres gode ideer

Hvad virker? Vores strategi er fokuseret om fire mål, som vi gennem målrettede indsatser og initiativer vil indfri.

Vi tror på, at mål bedst indfries i fællesskab, og når vi på tværs af forvaltninger, fagområder og sektorer løfter i flok. Vi vil derfor styrke samarbejdsfladerne, og vi vil kigge på best practice.

Fra flere sider peges der endvidere på, at fremtidens arbejdsmarked kalder på nye uddannelsesløsninger. Vi er enige, og vi vil understøtte uddannelsesinstitutionerne i byen i, at de har den bedst mulige platform at udbyde den bedst mulige læring ud fra. Både når det gælder det første stop på uddannelsesvejen, men også når man senere i livet skal opkvalificeres eller har fået mod på at gå helt nye veje. Mulighederne for at tilegne sig ny
læring skal være til stede hele livet.

Og ikke mindst; tilføre det et skvæt Herning

Et af vores adelsmærker er den tætte og stærke relation til erhvervslivet, der har skabt et unikt drive og forløst vækstpotentialer.

En af vores styrker er, at vi er handlekraftige. Det er der flere eksempler på - fx da Eksportskolen blev etableret, var det netop i erkendelsen af, at eksport var et område, der ville ekspandere, og derfor var der brug for at etablere en skole for eksport.

Vi har et udstrakt fokus på at etablere de bedst mulige rammebetingelser i kommunen for erhvervslivet, og vi ønsker at overføre de gode erfaringer, vi har gjort os i samarbejdet med erhvervslivet, til uddannelsesområdet.

Og allervigtigst; vi ønsker at skabe en større integration mellem uddannelserne og det arbejdsmarked, der uddannes til.