Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Uddannelsesstrategien hviler på Hernings visionsfortælling

Fællesskaber og Samarbejde

Vi vil styrke samarbejder og fællesskaber

Gennem et tæt samarbejde på uddannelsesområdet og i Herning Kommune vil vi invitere nye uddannelser inden for, og vi vil sikre os, at de uddannelser, der allerede er til stede i byen, føler sig hjemme og har de bedst mulige rammer om deres virke.

Handlekraft og Mod

Vi vil blive ved med at overraske

Vores motivation for at udvikle uddannelsesområdet og vores ambition om at markere os i det danske uddannelseslandskab er båret af et behov for at sikre den rette kompetenceforsyning til fremtidens arbejdsmarked, skabe udvikling og vækst og en spændende, dynamisk og ung by.

Ansvar for fremtiden

Vi vil tage ansvar for fremtiden

Uddannelsesstrategien har to lag: Den fokuserer både på at udvikle det allerede eksisterende, men den har også ambitionen om at gå nye veje, bryde rammerne og udvide Hernings uddannelsesniveau og -profil.