Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Uddannelse som katalysator for vækst, viden og udvikling

Vi opprioriterer og opgraderer vores strategiske uddannelsesindsats, fordi vi ser uddannelse som en væsentlig katalysator til sikre vækst, løbende udvikling og til at højne vidensniveauet i kommunen og regionen - til gavn for både by, borger og erhvervsliv.

Erhvervsperspektivet - Uddannelse er vækst og udvikling

Vores ambition er, at kommunens og regionens erhvervsliv har den rette arbejdskraft i rette tid til at løse fremtidens udfordringer i et tiltagende komplekst samfund og på et tiltagende globaliseret arbejdsmarked.

Og vi vil udvikle innovative og bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for stærke samarbejdsflader mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

Borgerperspektivet - Uddannelse er viden

Vi ønsker, at hver enkelt herningenser fra livets start til livets afslutning har de mest gunstige muligheder for at blive klogere og tilegne sig viden. Det er der samfundsmæssig ræson i.

Vi ved, at med et øget uddannelsesniveau følger også øget jobsikkerhed, livsindkomst og levealder. Vores mål er derfor, at hver enkelt borger i Herning skal kunne indfri sit fulde potentiale. Der skal være gode muligheder for at uddanne og for at efter- og videreuddanne sig i Herning Kommune. Derfor vil vi have et stort og varieret uddannelsesudbud i Herning med forskellige typer af uddannelser, og hvor der er uddannelser inden for forskellige fagområder.

Både de områder, der, når vi ser arbejdsmarkedet i dag, synes oplagte, men vi vil også gå nye veje og etablere nye faglige områder, der ikke tidligere har været etableret i Herning. Eller andre steder.

Byperspektivet - Uddannelse er faglighed… og kultur

Herning vil være en yngre by. Uddannelse er en af vejene hen til det mål: Med et rigt uddannelsesliv i byen følger unge studerende, der tilfører byen en helt særlig energi og nyt liv. Vi ser de studerende som et stort plus for byen. Studielivet og mulighederne i byen skal være så gode, at de oplever, at Herning er en dynamisk by i vækst, og hvor de efter deres studier derfor får lyst til at bosætte sig og stifte familie i byen.

Herning skal være en attraktiv uddannelsesby med spændende uddannelser og gode karrieremuligheder. I Herning skal der være gode rammer om studielivet: Der skal være god mulighed for at koble studierne op på praksis og prøve sin viden af i virksomhederne. Og der skal være god mulighed for at koble fra og dyrke det sociale liv og tage del i kulturlivet i byen.