Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Herning - en attraktiv og uddannelsesstærk by

Herning har allerede nu et godt uddannelsesmiljø. Vi har stærke uddannelsesinstitutioner i byen: Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Social & Sundhedsskolen Herning, Erhvervsakademi MidtVest, VIA University College og Aarhus Universitet.

Til sammen udbyder de nævnte uddannelsesinstitutioner sammenlagt over 70 uddannelser i byen. Men vi ønsker at gøre det endnu bedre. Vi vil styrke udbuddet og variationen i uddannelserne under hensyntagen til vores strategiske satsninger. Og vi vil styrke vores samarbejde med uddannelserne.

Herning skal være kendt for at uddanne dygtige studerende, der matcher fremtidens behov for arbejdskraft, uanset om de vælger job i Herning eller andre steder. Studerende, der integrerer teori og praksis, og som er innovative og handlekraftige. Samtidig stræber vi efter, at de studerende oplever og udnytter, at i Herning er alle muligheder åbne.

Vi vil gøre os umage for, at uddannelsesinstitutionerne i byen får de bedst mulige rammer at drive deres virksomhed i.

Uddannelsesinstitutionerne skal opleve, at Herning er et dynamisk vækstcentrum. Hvor vi tør gå nye veje, og hvor der er et tæt samarbejde mellem by, erhvervsliv og uddannelsesområde. Et samarbejde, der giver en merværdi og som løfter indsatsen til nye højder.

Vi vil understøtte den bæredygtighedsdagsorden, som vores uddannelsesinstitutioner allerede arbejder dygtigt og målrettet med. Vi vil i Herning tage ansvar for, at de studerende er klædt på til fremtidens arbejdsmarked, hvor den bæredygtige omstilling er en naturlig del af opgaveløsningen.