Tilbage

Strategier for Handicap og Psykiatri

Her finder du strategierne for Handicap og Psykiatris områder.

Der er fastlagt en overordnet strategi for Handicap og Psykiatri, som skal sikre en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelsesramme for de styringsudfordringer, der er på området.

Her findes målsætninger, forskellige tilgange til opgaveløsningen og udviklingsperspektiverne. Under den overordnede strategier er der strategier for følgende områder:

  • Visitation til sociale tilbud
  • Udsatteområdet
  • Misbrugsområdet
  • Det socialpsykiatriske område
  • Handicapområdet

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker enkelte eller flere strategier tilsendt via mail.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af kommunens strategier for Handicap pg Psykiatri. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.