Tilbage

Strategier for Handicap og Psykiatri

Vi har 4 strategier for Handicap og Psykiatris områder.

Der er fastlagt en overordnet strategi for Handicap og Psykiatri, som skal sikre en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelsesramme for de styringsudfordringer, der er på området.

Her findes målsætninger, forskellige tilgange til opgaveløsningen og udviklingsperspektiverne. Under den overordnede strategier er der strategier for følgende områder:

  • Visitation til sociale tilbud
  • Det socialpsykiatriske område
  • Handicapområdet
  • Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker enkelte eller flere strategier tilsendt via mail.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af kommunens strategier for Handicap pg Psykiatri. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Kirsten Bundgaard
Handicap- og psykiatrichef
Tlf.: 96284341
Mobil: 22803824
Send e-mail til hopkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.