Strategi for smukke indfaldsveje

Her finder du vores strategi for smukke indfaldsveje i kommunen.

Kunst, udsmykning og belysning

Kunst og udsmykning

Langs indfaldsveje skal kunsten give oplevelser for alle vejens brugere.

Ved ankomsten skal kunsten byde velkommen og give oplevelser.

Det har gennem tiden været en tradition i Herning, at udnytte synergien mellem byen, erhvervslivet og kulturen. Indfaldsvejene skal vise Herning som en moderne kunstby. Kunsten skal iscenesættes, så den understøtter Hernings identitet.

Byen kan ved events udsmykkes centrale steder i byen, f.eks. med flagning. Det kan være ved ankomsten til byen og på særlige steder langs indfaldsveje.

Midlertidige aktiviteter kan anvendes i forbindelse med større begivenheder eller events.

Belysning

Langs indfaldsveje skal belysningen have et ensartet udtryk med hensyn til belysningsarmatur, mastehøjde og placering i forhold til vejens profil. Der kan arbejdes med effektbelysning på udvalgte steder.

Ved ankomsten kan overgangen til byen gennem belysning gives en kunstnerisk udformning.

Der skal skabes en komfortabel og velafblændet belysning, som giver gode visuelle forhold, sikrer let orientering og som respekterer et givet områdes kvaliteter.

Masteplaceringen skal opfattes naturlig og logisk i forhold til de arealer som belyses. Masteudformning og højder har stor betydning for vejens profil og skala.

Ud over den almindelige vejbelysning kan der arbejdes med effektbelysning, som belyser steder og skaber stemninger og opmærksomhed særlige steder i byen.

Herning Kommune har en designmanual for vejbelysning hvor der er et udvalg af belysningsarmaturer. Ved effektbelysning eller belysning på særlige steder kan der vælges andre belysningsarmaturer.