Strategi for smukke indfaldsveje

Her finder du vores strategi for smukke indfaldsveje i kommunen.

Bebyggelse, arkitektur og skiltning

Bebyggelse og arkitektur

Langs indfaldsveje skal der skabes en æstetisk sammenhæng i vejrummet med bebyggelse, byggelinjer og arkitektur. Ved ankomsten kan der arbejdes med et markant arkitektonisk byggeri.

Vejrummets bredde og bygningernes størrelse langs indfaldsveje har stor betydning for det visuelle indtryk på den enkelte vejstrækning.

Ved ankomsten kan bebyggelse og arkitektur danne en form for byport.

Facadelinier og bygningshøjder indarbejdes i planlægningen af kommuneplan og lokalplaner.

Skiltning

 

 

Langs indfaldsveje skal der være en enkel skiltning som indgår i en helhed med vejens profil, skala og beplantning.

Ved ankomsten skal skiltningen byde velkommen.

Indfaldsvejene til Herning er omkranset af større eller mindre erhvervsområder og områder med blandet bolig og erhverv. Disse veje har stor betydning som byens ansigt overfor så­ vel borgere som besøgende.

Ud over trafik bruges vejrummene til formidling af budskaber. Reklameværdien gør, at arealerne langs vejene er særdeles attraktive for mange virksomheder. Der skal stilles krav til de erhvervsdrivende omkring skiltning og sammenhængen til byggeriets arkitektur.

Skiltning skal være enkel i udformning og placeret med omhu på en bygning eller på en pylon.

Skiltning reguleres fra flere steder. I Herning kommunes skiltevejledning, "Byens Ansigt". I retningslinier for digital skiltning, i kommunes lokalplaner og i henhold til vejloven.