Strategi for smukke indfaldsveje

Her finder du vores strategi for smukke indfaldsveje i kommunen.

Virkemidler og beplantning

Virkemidler

I strategien arbejdes der med forskellige virkemidler for at nå målet for strategien. Virkemidlernes vigtighed vægtes forskelligt på de enkelte indfaldsveje og ved byens ankomster. Der arbejdes med følgende virkemidler:

  • Beplantning 
  • Bebyggelse og arkitektur 
  • Skiltning 
  • Kunst og udsmykning 
  • Belysning

Beplantning

Langs indfaldsveje skal beplantning skabe rum og oplevelser. Beplantning skal skabe udvalgte kig til bygninger eller landskab.

Ved ankomsten skal beplantning være markant og skabe opmærksomhed omkring stedet.

Beplantning skal både være med til at binde byen sammen og skabe identitet og variation i byen.

Beplantning kan bruges som rumskabende elementer.

Beplantning kan fremhæve eller sløre afhængig af hvilken effekt der ønskes. Beplantning skal formidle overgangen fra land til by.

Beplantning fremhæver årstiderne, så der er variation for indfaldsvejens hverdagsbrugere.