Strategi for smukke indfaldsveje

Her finder du vores strategi for smukke indfaldsveje i kommunen.

Indfaldsveje

Målet for byens indfaldsveje er at skabe et æstetisk sammenhængende vejforløb.

Indfaldsveje er vejforløbet efter ankomsten til Herning. Her skal der være fokus på oplevelsen ved at køre på byens overordnede veje. Indfaldsveje skal betragtes som enkelte strækninger men i en samlet helhed med omgivelserne. Indfaldsveje skal afspejle det konkrete sted og de muligheder, der er for at skabe sammenhængende, oplevelsesrige vejforløb.

Der kan langs indfaldsveje indgå rundkørsler og vejkryds som skal ses i en sammenhæng med indfaldsvejen. Rundkørslen kan være et enkelt element som tillægges større eller mindre betydning. En vejs profil, dvs. de elementer som vejen er opbygget af, skal hjælpe trafikanterne med at færdes efter forholdene.

En vej indbyder til højere eller lavere hastighed, alt efter antallet af kørebaner. Samtidig opleves vejen forskelligt alt efter om der er beplantning langs vejen, om der er cykelsti og/eller fortov, eller om der er en smal eller bred kantbane eller midterrabat. Samspillet mellem de forskellige elementer er med til at skabe den samlede oplevelse af vejen og dermed give trafikanten en følelse af, hvordan færdslen på vejen skal være.

Vejens udformning har derfor stor betydning i forhold til vejens funktion. Hvis vejen er udformet korrekt sikres såvel trafiksikkerheden som fremkommeligheden på den pågældende vej.