Strategi for smukke indfaldsveje

Her finder du vores strategi for smukke indfaldsveje i kommunen.

Indledning

Indfaldsvejene til Herning rummer et stort potentiale. - Ikke bare som infrastruktur, men også som byens ansigt udadtil. Hver dag er der på indfaldsvejene store mængder trafik.

Vejens arkitektur og udformning er rammen for mødet med byen. Mennesker er i høj grad visuelt orienterede. I forhold til de første oplevelser af Herning er det derfor af afgørende betydning, at det visuelle indtryk bliver en positiv oplevelse.

Vi vil med strategi for "Smukke indfaldsveje" sætte fokus på byens velkomstarealer. Udover at være trafikkorridorer skal de også være steder for positive oplevelser, der vækker vores nysgerrighed efter at lære byen nærmere at kende. Herning modtager hvert år et stort antal gæster, bl.a. til messer, koncerter, udstillinger, sportsarrangementer og andre store begivenheder. Hertil kommer handlende fra omegnen, turister og andre gæster. Indfaldsvejenes udformning er derfor vigtig, fordi de er med til at synliggøre byens afgrænsning og identitet. Vejstrukturen rundt om Herning ændres i de kommende år.

Det nye sygehus i Gødstrup, TimeWorld og den nye motorvej vest om Herning, skaber nye trafikale forudsætninger for Herning. Strategi for Smukke indfaldsveje sætter en retning for, hvad Herning Byråd ønsker med de større indfaldsveje og byens ankomster. På baggrund af strategien udpeges vejstrækninger, hvortil der skal udarbejdes handlingsplaner. I handlingsplanerne vil der blive beskrevet hvilke virkemidler der skal arbejdes med på den enkelte vejstrækning og ved byens ankomster. Herefter udarbejdes konkrete projektforslag.

Vi vil derfor i strategi for "Smukke indfaldsveje" sætte fokus på mødet med byen og rummet omkring byens veje. Vi vil sætte en retning for, hvordan indfaldsveje og byens ankomster skal udvikle sig.

Ulrik Hyldgaard Formand for Byplanudvalget.