Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Klimatilpasning og grundvand

Hvordan tager vi hensyn til grundvandet i forbindelse med klimatilpasning?

Vil vil have fokus på, at klimatilpasning sker under hensyn til beskyttelse af såvel grundvand/drikkevand og dannelse af nyt grundvand.

Vi vil gennem kommuneplanlægning søge overblik over, hvor det vil være problematisk at udvikle nye byområder. På baggrund heraf, vil det, ved ny byudvikling blive vurderet, om der kan blive udfordringer/problemer med at udnytte området på grund af stigende grundvand eller hvor grundvandet allerede nu står højt.

Vi vil i områder med høj grundvandsstand finde løsninger, der muliggør en bæredygtig og fremtidssikret byudvikling.

Vi vil i særligt udvalgte byområder undersøge, hvordan det er muligt at arbejde med fælles drænløsninger for håndtering af det stigende grundvand.

Vi vil sørge for, at befæstelsesgraden tilpasses efter behovet for klimatilpasning sammenholdt med behovet for beskyttelse af grundvandet eller dannelse af nyt grundvand. Ca. 1/3 af regnen går til dannelse af nyt grundvand.

Drikkevandsmagasiner

Flere steder i Herning kommune er der drikkevandsmagasiner under byerne. Derfor er det vigtigt at der på særlige steder tages hensyn til hvordan regnvandet håndteres og hvad der nedsives.