Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Hvordan arbejder vi med LAR i Herning Kommune?

Vi vil, hvor områder er nedsivningsegnede, eller hvor det ellers er muligt, etablere åbne grøfter og bassinanlæg.

Vi vil arbejde med LAR som en del af planlægningen for et givent område.
Vi vil gøre LAR til et attraktivt element i byer, hvor det er muligt. Det vil vi blandt andet gøre ved at håndtere regnvandet på overfladen, så vandet er med til at give spændende byrum og rekreative løsninger.

Vi vil tage hensyn til, at nedsivning af regnvand kun sker i områder, hvor der ikke er risiko for at det ødelægger vores drikkevand. Drikkevandet skal holdes rent.

Vi vil med LAR etablere nedsivning og forsinkelse af regnvand lokalt og dermed begrænse risikoen for oversvømmelse af byen og af vores vandløb.

LAR

LAR står for Lokal Afledning/Anvendelse af Regnvand. Det betyder, at man
håndterer regnvandet i nærheden af, hvor det falder. Håndtering kan ske ved nedsivning, forsinkelse i bassinanlæg, opsamling eller lignende.