Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Håndtering af skybrudsregn

Hvordan ledes regnvandet hen hvor det gør mindst mulig skade?

Vi vil tage højde for vandets naturlige veje, når det regner rigtig meget. Derfor vil vi anvise arealer og retningslinjer for, hvor regnvandet kan ledes hen ved skybrud.

Vi vil udpege områder, hvor der kan være mulighed for at tilbageholde regnvand (vandparkering) i en periode, før der er plads i regnvandssystemet.

Vi vil bruge udvalgte vejstrækninger som skybrudsveje, der kan lede vandet væk til områder, som ikke tager skade.

Vi vil udpege områder i kommuneplanen, hvor det er muligt at forsinke/tilbageholde regnvandet for at aflaste vores å-systemer.

Vi vil undersøge løsninger med opbevaring af regnvand ved meget regn over en længere periode for eksempel i vinterhalvåret.

Vi vil undersøge mulighederne for at opstille mål for, hvor meget vand der må være på terræn. Det kan ske ved at holde omkostningerne ved en klimaindsats op mod værdien af det, der skal beskyttes.

Skybrud

Der er ingen klimatologisk definition af, hvor meget regn der skal falde på 24 timer, før det kan klassificeres som ekstremregn, men DMI opererer med 60 mm på et døgn. Den meteorologiske definition på skybrud er ifølge DMI, at der falder mere end 15 mm regn på 30 min.