Strategi for integrationsindsatsen hos beskæftigelse

Her finder du vores strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats.

Det frivillige arbejde

Herning Kommune indgår i et tæt samarbejde med blandt andre Røde Kors, og et stort antal frivillige spiller en helt afgørende rolle i integrationsarbejdet.
Herning Kommune samarbejder ligeledes med de lokale beboerforeninger.

Pejlemærker

  • At formidle kontakt og bygge bro imellem flygtninge/ familiesammenførte og danskere
  • At informere om og introducere til lokale forhold - herunder sundhedssystemet, foreningslivet, kulturelle institutioner mv.

Strategi

  • Fokus på samarbejdet med større frivillige organisationer, der er så stærkt organiseret, at der kan indgås egentlige partnerskabsaftaler om samarbejdet
  • Bringe lokale netværk i spil ad hoc