Strategi for integrationsindsatsen hos beskæftigelse

Her finder du vores strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats.

Den beskæftigelsesrettede indsats

Aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet styrker sproglige færdigheder, fremmer integration og baner vejen til selvforsørgelse.

Jobcentret i Herning samarbejder med blandt andre de lokale virksomheder, Lærdansk m.fl. om at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet så tidligt som muligt.

Den beskæftigelsesrettede indsats tilrettelægges således, at indsatsen tilgodeser både virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og samtidige giver den enkelte flygtning de bedste chancer for job.

Pejlemærker

  • At flygtninge/ familiesammenførte bliver en del af arbejdsstyrken.

Strategi

Den beskæftigelsesrettede indsats tilrettelægges ud fra følgende hensyn og prioriteringer:

  • At indsatsen styrker potentialet for optræning og efterfølgende ansættelse i virksomheden
  • At optræningen tilfører kompetencer, som ligeledes kvalificerer til ansættelse i andre virksomheder
  • At optræning og sprogundervisning understøtter den beds mulige platform for videre virksomhedstræning

Redskaber:

  • Formidling, praktik og ansættelse med løntilskud
  • Ansættelse af jobkonsulenter på sprogskolen Lærdansk
  • Brug af træningsværksteder hos Lærdansk

Indsatsen videreudvikles via projektet "Ny Fremtid" - støttet af Industriens Fond.