Strategi for integrationsindsatsen hos beskæftigelse

Her finder du vores strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats.

Danskuddannelsen

Alle flygtninge skal deltage i Danskuddannelsen i henhold til Integrationsloven.

Herning Kommune og sprogskolen Lærdansk. Herning samarbejder tæt om at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret indsats for flygtninge.

Pejlemærker

  • At flygtninge hurtigst muligt opnår tilstrækkelige sproglige færdigheder og samfundsforståelse, således at den enkelte får gode forudsætninger for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og i det civile samfund.

Strategi

Beskæftigelsesudvalget prioriterer nedenstående strategi og praksis:

  • Hurtig start på Danskuddannelsen
  • 3 dage på Danskuddannelsen - 2 dage praktik
  • Jobkonsulenter på Lær-dansk
  • Tæt samarbejde mellem Lærdansk og Herning og Ikast-Brande Kommuner