Strategi for integrationsindsatsen hos beskæftigelse

Her finder du vores strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats.

Boligplacering

Kommunen kan henvise flygtninge til at tage ophold i midlertidige boliger.

Fremskaffelse af et tilstrækkeligt antal midlertidige boliger til flygtninge er en stor udfordring.

Udvælgelsen af midlertidige bo-liger til flygtninge skal derfor ske under hensyntagen til mulighederne for at udnytte den eksisterende boligmasse - herunder tomme kommunale bygninger.

I forbindelse med udflytning til permanent bolig er det vigtigt at sikre timing imellem familiesammenføring og adgangen til en passende permanent bolig.

Pejlemærker

  • At boligplacere bredt, tilgodese behovet for adgang til transport, boligudgiften skal tillade et acceptabelt råderum.

Strategi

Den midlertidige boligplacering af flygtninge skal først og fremmest ske med udgangspunkt i ønsket om at udnytte eksisterende, tomme kommunale bygninger.

Herudover kan der efter konkret vurdering tages andre løsninger i anvendelse - herunder eksempelvis indgåelse af lejemål på det private boligmarked, brug af containerboliger mv.

Herning og Ikast-Brande Kommuner har indgået samarbejdsaftale om en tæt dialog omkring de boligmæssige udfordringer og handlingsmuligheder.

Ved visitation til permanente boliger gives særlig prioritet til familier.