Oplevelser og turisme

"Vi vil bruge oplevelser og events som afsæt for at skabe udvikling i områdets virksomheder og i byen."

Herning har med afholdelse af internationale events, kulturaktiviteter og kreative erhverv en styrkeposition på det oplevelsesøkonomiske område. Men der er potentiale for vækst - særligt knyttet til værdikæderne, samspillet med byen samt til kundepleje/business-events i tilknytning til kulturaktiviteter.

Vi mener fortsat, at der er et stort potentiale i at udvikle og satse på erhvervsturisme med udgangspunkt i de nuværende styrkepositioner og den satsning, som der er investeret i de seneste år. Udviklingspotentialet skal realiseres gennem en fortsat satsning på nationale og internationale konferencer, møder og fagmesser.

Det er vigtigt, at motivere flere gæster til at blive i længere tid og på den måde være med til at få flere kunder til detailhandlen samt til restauranter, caféer og hoteller.

Herning Kommune vil: 

  • Fokusere på værdikæder. 
  • Understøtte en fortsat satsning på nationale og internationale konferencer, møder og fagmesser. 
  • Fremme flere kunder til detailhandlen og til hotel- og restaurationsvirksomheder. 
  • Have særligt fokus på events, hvor det kan give mening for virksomheder at invitere leverandører, samarbejdspartnere og kunder som del af at pleje og udbygge relationer.