Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Oplevelser og turisme

"Vi vil bruge oplevelser og events som afsæt for at skabe udvikling i områdets virksomheder og i byen."

Herning har med afholdelse af internationale events, kulturaktiviteter og kreative erhverv en styrkeposition på det oplevelsesøkonomiske område. Men der er potentiale for vækst - særligt knyttet til værdikæderne, samspillet med byen samt til kundepleje/business-events i tilknytning til kulturaktiviteter.

Vi mener fortsat, at der er et stort potentiale i at udvikle og satse på erhvervsturisme med udgangspunkt i de nuværende styrkepositioner og den satsning, som der er investeret i de seneste år. Udviklingspotentialet skal realiseres gennem en fortsat satsning på nationale og internationale konferencer, møder og fagmesser.

Det er vigtigt, at motivere flere gæster til at blive i længere tid og på den måde være med til at få flere kunder til detailhandlen samt til restauranter, caféer og hoteller.

Herning Kommune vil: 

  • Fokusere på værdikæder. 
  • Understøtte en fortsat satsning på nationale og internationale konferencer, møder og fagmesser. 
  • Fremme flere kunder til detailhandlen og til hotel- og restaurationsvirksomheder. 
  • Have særligt fokus på events, hvor det kan give mening for virksomheder at invitere leverandører, samarbejdspartnere og kunder som del af at pleje og udbygge relationer.