Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Kommunal erhvervsservice og myndighed

"Vi vil være endnu bedre til at give virksomhederne den hjælp og vejledning, som de har brug for."

Det er vigtigt, at områdets virksomheder har en oplevelse af, at Herning Kommune er effektiv, professionel, åben og imødekommende. Den kommunale erhvervsvenlighed har betydning for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder.

Vi yder i dag en god service over for virksomhederne. I de kommende år vil vi tage det næste skridt og have fokus på at blive endnu bedre. For at give virksomhederne en god service er det vigtigt, at vi er imødekommende i vores dialog og yder en professionel service af høj kvalitet.

Den servicemindede tilgang i opgaveløsningen og mødet med virksomhederne er essentiel og skal videreudvikles.

Herning Kommune vil: 

  • Yde en erhvervsservice+ med fokus på den gode dialog, åbenhed, effektivitet og professionalisme. 
  • Gå i dialog med virksomhederne om udvikling af erhvervsområder med henblik på at omdanne områderne til nutidens efterspørgsel. 
  • Guide virksomheder til den rette person/viden i kommunen eller hos anden aktør, så der kan gives en servicemindet, kompetent, målrettet og effektiv behandling. 
  • Fremme let tilgængelig og relevant information til virksomhederne, herunder selvbetjeningsløsninger og information om lovmæssige rammer.