Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling

"Vi vil have fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft."

Det er vigtigt for virksomhedernes vækst, at de har mulighed for at rekruttere fagligt og personligt kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne efterspørger meget forskellige faglige og personlige kompetencer. En efterspørgsel som også ændrer sig over tid.

Samtidigt er det en udfordring at sikre lære- og praktikpladser inden for de områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Herning Kommune vil løbende være i dialog med virksomhederne for at evaluere, hvilke kompetencer og uddannelser der efterspørges samt hvilke aktiviteter, Herning Kommune kan igangsætte, som kan være med til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

Oplevelsen af Herning og de øvrige bysamfund påvirker kommunens image og har betydning for virksomhedernes mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, at det opfattes som attraktivt at bo og arbejde i Herning kommune.

Herning Kommune vil:

  • Kontinuerligt arbejde for, at virksomhederne kan rekruttere, fastholde og opkvalificere den arbejdskraft, de har behov for. 
  • Fortsat fremme en god formidling af jobs. 
  • Have fokus på lære- og praktikpladser inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. 
  • Fastholde kritisk masse for nuværende uddannelser og arbejde på at få flere uddannelser til området (virtuelle såvel som fysiske). 
  • Løbende evaluere hvilke kompetencer og uddannelser virksomhederne efterspørger. 
  • Have fokus på rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser. 
  • Have fokus på bosætning og branding. 
  • Sikre at virksomhederne kan se fordele i at investere tid og penge i udvikling af området.