Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Morgendagens væktsideer

"Vi vil lede efter og være åbne over for morgendagens vækstideer."

I Herning er alle muligheder åbne. Derfor vil vi invitere til dialog om de næste vækstideer, skabe gode rammer for vækstiværksættere og virksomheder, der vil gå nye veje. Vi vil have fokus på iværksættermiljøer, spin-in, spin-off, kapital, Business Angels og meget mere.

Det vil vi blandt andet gøre ved at være katalysator for udvalgte netværk samt fremme innovativt samspil mellem virksomheder og vidensaktører. Det er vigtigt at have fokus på morgendagens væksterhverv. Nye behov opstår og dermed følger nye vækstideer. I dag ved vi, at der er stort potentiale i at skabe produkter og services i forhold til demografiske, klimamæssige og velfærdsmæssige udfordringer.

Herning Kommune vil gå i samspil med vidensaktører inden for energi/bæredygtighed og velfærdsteknologi for at motivere og understøtte virksomheder- og vækstiværksættere til at modne forretningsideer på området.

Herning Kommune vil: 

  • I dialog udvikle nye ideer sammen med virksomhederne. 
  • Understøtte udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. 
  • Fremme at Business Angels og andre investorer kan se fordele i at investere tid og penge i nye vækstideer. 
  • Understøtte iværksættermiljøer.

Ordforklaring:

Spin-in har til formål at skabe vækst i et gensidigt samarbejde mellem to virksomheder - en etableret virksomhed og en vidensbaseret vækstiværksætter. 

Spin-off - også kaldet "spin-out" eller "knopskydning" - er en ide eller et produkt, der udspringer fra en eksisterende virksomhed - en modervirksomhed - og efterfølgende kommercialiseres i eget selskab.