Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Tiltrække, fastholde og udvikle

"Vi vil arbejde for at tiltrække, fastholde og understøtte udvikling af alle typer virksomheder."

Alle virksomheder har betydning for beskæftigelsen. Og vækst kan have sit udspring fra forskellige brancher. Herning Kommune vil derfor tiltrække, fastholde og understøtte udvikling af alle typer virksomheder og de værdikæder, som virksomhederne indgår i.

Det er dog vigtigt at fokusere på Hernings erhvervsmæssige styrkepositioner og hvor der er størst potentiale for vækst og beskæftigelse. Derfor rettes et særligt fokus mod erhverv, som har tilknytning til: 

 • Produktion, herunder den avancerede, automatiserede produktion 
 • It og forretningsservice
 • Design 
 • Transport
 • Byggeri
 • Leverandører til hospitalssektoren 
 • Landbrug og fødevarer

Vi prioriterer at tage godt imod nye og potentielle nye virksomheder og sikre en god dialog mellem virksomhed og Herning Kommune fra starten. Derfor er der til enhver tid parathed til at etablere taskforces til at indgå i dialogen.

Adgang til kompetent arbejdskraft er sammen med innovation og samspil med vidensaktører vigtige vækstfaktorer. For at fremme vækst og beskæftigelse vil vi være med til at fremme virksomhedernes samspil med videns- og forskningsaktører samt være katalysator for udvalgte netværk og potentielle klynger.

Herning Kommune vil:

 • Sørge for gode kommunale vilkår for virksomhedernes udvikling og vækst. 
 • Være katalysator for udvalgte netværk og mulige klynger. 
 • Fremme et innovativt samspil med vidensaktører og forskningsinstitutioner. 
 • Sikre en god dialog, når nye virksomheder ønsker at etablere sig i kommunen. 
 • Sætte fokus på erhverv, som har tilknytning til produktion, it og forretningsservice, design, transport, byggeri, levering til hospitalssektoren samt landbrug og fødevarer. 
 • Arbejde for at virksomhederne kan se fordele i at investere tid og penge i udvikling.