Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Indledning

I denne erhvervsudviklingsstrategi stiller vi i Herning Byråd skarpt på de strategiske indsatser, som kan gøre Herning kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed i løbet af de kommende fire år.

Udgangspunktet for strategien er Herning Kommunes erhvervspolitiske vision, som blev vedtaget af byrådet i 2008.

Herning Kommune vil:

  • Skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag.

Det er vigtigt for os at understrege, at Herning Kommune vil alle virksomheder. Vi vil fremme, at virksomhederne oplever en god service og gode rammebetingelser for vækst. Dette vil vi gøre i et tættere samspil med virksomhederne.

Muligheder og udfordringer

Hernings historie og DNA er kendetegnet ved en særlig iværksætterånd, energi og drivkraft. Viljen og modet til at skabe udvikling har været der i erkendelse af, at meget lidt kommer af sig selv. Vi er kommet langt ved selv at opsøge nye muligheder og stå sammen om at løse vores udfordringer. Udfordringerne for tiden og i den nære fremtid er blandt andet knyttet til rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

Det betyder, at virksomhederne bliver begrænset i deres muligheder for vækst. Omvendt vil også vækstmuligheder åbne sig, hvis virksomhedernes innovationskraft forbedres blandt andet i form af produkt- og procesudvikling, indtræden på nye eksportmarkeder etc. Undersøgelser viser, at innovationsgraden og væksten styrkes, når virksomhederne åbner sig for et samspil med omgivelserne.

Det handler især om samspillet med vidensaktører som eksempelvis innovationsnetværk, eksportfremmeaktører, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) og uddannelses- og forskningsinstitutioner men også samspillet med kunder og andre virksomheder inden for værdikæden. Måske udfoldes morgendagens vækstide netop i dette samspil. For udviklingen af vores område ligger der også en udfordring i den ændrede ejerstruktur med stadig færre ejerledede virksomheder.

Denne udvikling udfordrer den del af Hernings DNA, hvor erhvervslivet engagerer sig i udviklingen af området, og vi løfter i flok.

Tættere samspil med virksomheder

Vi vil invitere til en tættere og mere løbende dialog mellem politikere og virksomheder. Målet er et forpligtende samspil, hvor fælles muligheder og udfordringer sættes på dagsordenen - både politisk og hos virksomhederne.

Sammenhæng med regionale og nationale strategier

Herning Kommune vil så vidt muligt skabe sammenhæng til den nationale vækststrategi og den regionale vækst- og udviklingsstrategi (VUS), som Regionsrådet og Vækstforum skal udarbejde for Region Midtjylland. Ved at skabe sammenhæng kan de fem strategiske indsatsområder styrkes, idet initiativer og aktiviteter kan understøttes af flere parter.

Fem strategiske indsatsområder

På baggrund af de overordnede udfordringer og muligheder samt indspil fra en række virksomheder har Herning Byråd udvalgt fem strategiske indsatsområder: 

  • Tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder 
  • Morgendagens vækstideer 
  • Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling 
  • Kommunal erhvervsservice og myndighed 
  • Oplevelser og turisme

Flere af de fem indsatsområderne har en naturlig sammenhæng, men beskrives enkeltvis for at synliggøre, hvorfor de er særligt vigtige for fremme af vækst og beskæftigelse.

For hvert indsatsområde beskrives særligt fokus, begrundelse for valg af området, samt en overordnet beskrivelse af det kommunen vil gøre. Egentlige handlingsplaner vil efterfølgende blive udarbejdet for hvert af indsatsområderne.