Strategi for byfornyelse

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Handlingsplan

Handlingsplanen tager afsæt i strategien og peger på, at:

  • der gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt, gældende for hele kommunen, der også omfatter aftalt grøn byfornyelse og nedrivning (frivillige aftaler), 
  • der gennemføres friarealforbedringer når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med en områdefornyelse, 
  • der ansøges om reservation af midler fra staten til programmering og gennemførelse af op til fire områdefornyelsesprojekter, hvor en undersøgelse viser et behov og relevant flerhed af problemstillinger,
  • der foretages løbende SAVE-registreringer og udarbejdes bevarende lokalplaner, 
  • der foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (1-4), 
  • der udpeges kulturmiljøer, bl.a. i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.