Strategi for byfornyelse

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Aftalt grøn byfornyelse

Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel, som forvaltes af staten (Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet), for energirenovering i private udlejningsejendomme.

Hensigten med ordningen er at øge incitamentet for udlejere og lejere i private lejeboliger til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i private boliger. Ordningen bygger grundlæggende på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i Byfornyelsesloven.

Alle former for energibesparende arbejder og følgearbejder er omfattet af ordningen: 

  • forbedring af varmeanlæg og el- og vandinstallationer 
  • forbedring af klimaskærmen 
  • etablering af vedvarende energiformer

Både udlejer og lejer kan tage initiativ til at indgå aftale om grøn byfornyelse.

En aftale om grøn byfornyelse mellem udlejeren og lejerne (og energiselskabet) kræver ikke kommunens medvirken, men kommunen kan tilskynde udlejere og ejere til at indgå en aftale, og støtte økonomisk op om gennemførelsen.

Kommunen kan, inden for byfornyelsesrammen, beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejeforhøjelse, støtte til ejernes udgifter til vedligeholdelse samt støtte til evt. genhusning.

Såfremt kommunen yder indfasningsstøtte eller støtte til vedligeholdelse kan kommunen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige eller udførelsesmæssige krav samt krav til gennemførelse af bestemte arbejder.

Refusion

Herning Kommune får 50% af udgifterne i refusion fra staten ved brug af den ordinære ramme.