Strategi for byfornyelse

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Byfornyelse

Byfornyelse som strategisk redskab

Byfornyelsen har ændret karakter de seneste år og anvendes i større omfang end tidligere som et strategisk redskab.

Byfornyelsesindsatsen kan ses som ét af flere redskaber til at sikre udvikling især af mindre byer og kan med fordel koordineres med andre initiativer. Mange mindre byer ser fornyelsen af f.eks. torvet ved dagligvareforretningen, som en nødvendig forudsætning for udvikling.

En udvikling, der kan handle om, at tiltrække nye beboere og dermed være med til at sikre grundlaget for mange af byens funktioner. Udvikling kan også handle om afvikling, hvor behovet kan være at få fjernet forfaldne og ofte tomme ejendomme til fordel for f.eks. et grønt mødested, udvidelse af parkeringsarealet ved idrætshallen eller lign.

Beslutningstyper

Jf. Byfornyelsesloven har kommunen mulighed for at arbejde med fire forskellige former for byfornyelsestiltag (beslutningstyper): 

  • Bygningsfornyelse (BYF) 
  • Områdefornyelse (OF) 
  • Friarealforbedring (FF) 
  • Kondemnering og påbudt nedrivning

Byfornyelsesstrategien koncentrerer sig om de første tre beslutningstyper jf. side 11, 13 og 15.

Strategien omfatter altså ikke kondemnering og påbud om nedrivning, som er omfattet af Herning Kommunes "Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald". For særligt nedslidte ejendomme, kan der gennemføres en kondemnerings- og påbudsindsats i henhold til Byfornyelsesloven.