Tilbage

Planstrategi

Her finder du vores planstrategi for kommuneplanlægning.

Hvert fjerde år skal byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

I den forbindelse tager byrådet stilling til, om der skal ske en delvis eller fuld revision af kommuneplanen. Det er også muligt at køre videre uden ændringer af den gældende kommuneplan.

Byrådet har på deres møde den 3. marts 2020 endeligt vedtaget Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi, der er et oplæg til kommuneplanen for 2021-2032.

Planstrategien er byrådets forslag til, hvad den kommende kommuneplanrevision skal omhandle. Byrådet har besluttet at foretage en fuld revision af kommuneplanen med fokus på 5 udvalgte tværfaglige udviklingstemaer: Spændende uddannelsesby, Klima, Fremtidens erhverv, Det gode liv og Fremtidens ældre

Agenda 21-strategien er byrådets forslag til, hvordan der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling.

Hent planstrategien fra 2019.

De to strategier kan fås i en trykt udgave ved henvendelse i Planafdelingen.

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi var i offentlig høring i perioden fra 16. oktober til og med 11. december 2019.

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker enkelte eller flere strategier tilsendt via mail.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af kommunens planstrategi. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.