Pårørendestrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder sammen med dig som pårørende.

Idékatalog

Forslagene i idékataloget er fremkommet i forbindelse med workshops og kan understøtte pårørendestrategien:

Viden og netværk 

 • Pårørendeskoler med henblik på at skabe ro og tryghed for hele familien. 
 • Pårørendegrupper/selvhjælpsgrupper f.eks. inden for demens, Huntingtons sygdom, KOL, hjerterehabilitering. 
 • Mentorpårørende - pårørende er mentor for pårørende. 
 • Pårørendevejleder - professionel vejleder, som kender alle muligheder og tilbud. 
 • "Pårørendeknap" i Borgerservice og på hjemmesiden, som hurtigt og let giver overblik og links videre - med henblik på at mindske kaos og gøre det nemmere at finde rundt i "systemet":
  • Hvad, hvem, hvor, hvornår, hvordan. 
  • Tilbud og indsatser. 
  • Muligheder/rettigheder. 
  • Jura, f.eks. magtanvendelse 
  • selvbestemmelse. 
  • Links til interesse-, frivilligheds-, patientorganisationer og lignende. 
  • Links til konkrete redskaber som f.eks. Ældresagens pårørendeguide.

Råd og udvalg 

 • Bruger-pårørenderåd. 
 • Afklaring af, hvad pårørenderåd/beboerråd på plejecentrene kan arbejde med. 
 • Afklaring af, hvad vennekredsen kan arbejde med.

Frivillige og samvær 

 • Dyrke de frivillige - kan de eventuelt komme mere i borgers eget hjem? 
 • Frivillige til fælles spisning/fælles samvær - spisevenner på centre og i hjemmeplejen. 
 • Oprette fælles spisehuse for hjemmeboende med henblik på "stjernestunder". 
 • "Borger/pårørende-par" sammen med andre "borger/pårørende-par".
 • Besøgsven - bruge hverdagssituationer som en naturlig mulighed for aflastning, f.eks. at naboen læser avis for den nærtstående, mens pårørende køber ind.