Pårørendestrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder sammen med dig som pårørende.

Strategiens 4 målsætninger

1. Styrkelse af relationen

"Vi ser pårørende som centrale for borgerens værdighed, trivsel og livssituation."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Pårørende oplever, at vi ser, hører, forstår og anerkender deres nærtstående. 
 • Støtte pårørende i værdien af deres fælles livsforløb med deres nærtstående. 
 • Tilbyde borger og pårørende mulighed for fælles oplevelser i deres hverdag. 
 • Inddrage pårørende i de daglige gøremål. 
 • Skabe nye netværk mellem borgere, pårørende, frivillige og andre.

2. Omsorg for pårørende

"Vi støtter pårørende i at deltage i aktiviteter og netværk, der bidrager til egen trivsel og viden."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Tilbyde pårørende aflastning/afløsning/ besøgsven under trygge og sikre omstændigheder. 
 • Tilskynde pårørende til at fastholde egne interesser og aktiviteter. 
 • Tilbyde og henvise pårørende til samvær med andre pårørende. 
 • Understøtte pårørende i at deltage i frivillige indsatser og gøremål. 
 • Inddrage pårørende ved udvikling af nye tilbud.

3. Inddragelse af viden og erfaringer

"Vi drager nytte af pårørendes viden, erfaringer og ressourcer."

Vi arbejder blandt andet på at:

 • Efterspørge pårørendes observationer, erfaringer og viden i forhold til den nærtstående med særlig fokus på vaner, rutiner, værdier, interesser, netværk og livshistorie. 
 • Se pårørende som en ressource ved afklaring af mulige indsatser og tilbud til deres nærtstående. 
 • Forventningsafstemme mellem den nærtstående, pårørende og personale. 
 • Medinddrage pårørende ved væsentlige beslutninger og indsatser, der har betydning for deres nærtstående - med respekt for den nærtståendes ret til selvbestemmelse.

4. Netværk

"Vi tilbyder pårørende og deres nærtstående individuel vejledning og støtte."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Bidrage med viden om den nærtståendes situation eller henvise til relevant instans/person - med respekt for den nærtståendes ret til selvbestemmelse. 
 • Oplyse om tilbud og muligheder i nuværende og kommende forløb på en let forståelig og let tilgængelig måde. 
 • Bidrage til, at pårørende oplever sig set, hørt, forstået og anerkendt i deres rolle som pårørende. 
 • Yde forståelse og støtte i rollen som pårørende, der blandt andet kan være præget af usikkerhed, utryghed, samvittighedsnag, skyldfølelse, adskillelse med mere.