Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Fra strategi til handling

Trafikinfrastrukturen er aldrig et mål i sig selv, men danner derimod grundlag for at realisere de ønsker, kommunen har inden for sundhed, skole, institution, uddannelse og udvikling af by, erhverv og boliger. Strategiens omdrejningspunkt er, at det er mennesket og ikke trafikken, der er det centrale i transportnettet.

En del af en helhed

Strategien er et planredskab og vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og vil rangere på linje med Kommuneplanens strategiske niveau med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner og handlingsplaner.

Strategiens initiativer indskrives under relevante emner i Kommuneplanen. Derved sikres en overensstemmelse på tværs af de øvrige planer i kommunen, hvorved fysisk arealudvikling kombineres med overordnede målsætninger, der relaterer sig til både miljø, transport, erhvervsudvikling og borgerne generelt.

Mobilitetsstrategien skal sikre, at langtidsplanlægningen og arbejdet med god og bæredygtig mobilitet vil ske som en naturlig del af kommunens projekter. Fokus skal fx lægges indenfor: 

  • Adfærd (holdningsbearbejdning, lokale mobilitetsplaner, rejseplanlægning mv.) 
  • Fysisk (vej- og stinet, trafikrum, byplanlægning, samkørselspladser mv.). 
  • Teknologisk (internetdækning, intelligente trafiksystemer, sociale netværk, kollektiv trafiks informationsniveau mv.)

Mobilitetsstrategien følges op af en handlingsplan for infrastrukturen i Herning Kommune, samt sektorplaner for trafikområdet, eksempelvis cykelstiplan.

Handlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at de begrænsninger, der er i den eksisterende infrastruktur, løses i forhold til mobilitetsstrategiens temavisioner.