Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Mobilitetsnettet - fem store mobilitetspunkter i Herning

Herning Station i Midtbyen

Herning Station er et trafikalt samlingspunkt det meste af døgnet. Herning Station er det ideelle eksempel til at beskrive mobilisten. Størstedelen af personerne på Herning Station bruger mere end ét transportmiddel på deres tur. De er hverken kun cyklister, bilister, gående eller tog-/buspassagerer - de er mobilister. Herning Station skal kunne rumme alle transportformerne. Det skal være let og tilgængeligt for alle trafikantgrupper at komme til og fra Herning Station. Herning Station er byens og kommunens ansigt udadtil for alle dem, der kommer med tog eller regional bus.

Regionshospital i Gødstrup

Regionshospitalet i Gødstrup bliver kommunens nye store arbejdsplads og vil trække folk til fra et stort opland. Regionshospitalet skal være tilgængeligt for alle trafikarter. Området vil med den kommende nye bydel Helstrup og regionshospitalet blive et stort mobilitetspunkt i kommunen, hvor mange vil komme til med tog, bus, bil og cykel. Derfor vil der frem mod 2020 ud over det nye regionshospital blive bygget en ny togstation, en ny motorvej til Holstebro, helt nye veje og cykelstier med forbindelse til Hernings eksisterende vejnet, samt lavet en ny busforbindelse ud til Gødstrup.

MCH-området i Herning Sydvest

Messecenter Herning er landskendt for events, musik/ koncerter, fodbold og messer. På sigt også for den store forlystelsesattraktion TimeWorld. Der er i hverdagene en del gennemkørende biltrafik på Vardevej, som er en af indfaldsvejene til Herning by. Der er et togstop ved MCH, som med fordel kan opgraderes, så området bliver mere attraktivt for pendlere. Enten som endestation eller som omstigningssted mellem tog, cykel og bil. Det er et punkt i kommunen, der trækker folk til fra nær og fjern, og som i høj grad bidrager til andelen af overnattende gæster i Herning. 

Birk Centerpark i Herning Øst

Birk Centerpark består af campusområde med mange institutioner inden for videregående uddannelser, ungdomsboliger, flere virksomheder af forskellig størrelse samt flere kunstmuseer. Grundet den korte afstand og gode cykelforbindelser til Herning midtby samt det store antal studerende, er der mange cyklister i området. Derudover kommer mange til området med bil, bus og tog. Der er forbindelse med tog via stationen i Birk på banestrækningen mellem Aarhus og Herning. Det er et område, der er vigtigt og interessant for både besøgende og pendlere til Herning.

Uddannelserne i Herning Nordvest

I den nordvestlige del af Herning - mellem Vesterholmvej og midtbyen - ligger flere uddannelsesinstitutioner. Både ungdoms- og voksenuddannelser. Det er studerende fra et stort opland, der kommer til området, hvilket giver megen transport i hverdagene, heraf en stor andel i bil. Derudover kommer en del af de studerende med tog til banegården og derefter videre med bus til området. Der er potentiale i at udvikle et eller flere mobilitetspunkter i området, for at afhjælpe de trafikale udfordringer.