Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Mobilitetsnettet - hele kommunen

Kommunens vejnet, stinet og banenet er definerende for, hvor vi transporterer os på tværs af kommunen, mellem byerne og i byerne. Det samlede net er vores mobilitetsnet og det centrale i den fremtidige planlægning.

Nettet danner grundlag for de fremtidige investeringer på trafikområdet. Mobilitetsnettet skal understøtte, at det er mennesket, der er i fokus, og ikke de enkelte transportformer. Det er en infrastruktur, der understøtter det hurtige, smarte og bæredygtige transportvalg.

Planredskab

Mobilitetsnettet er fastlagt på baggrund af de visioner og mål, som kommunen arbejder med. Et samlet fremtidig mobilitetsnet samordner og understøtter visionerne og målene på tværs. På den måde sikres, at ét tiltag ikke tager grundlaget fra ét andet tiltag, blot fordi det kom først.

Med mobilitetsnettet som støtte til fremtidig planlægning kan der tages højde for og implementeres løsninger, som på et senere tidspunkt alligevel skal laves det pågældende sted - både til fordel for det samlede projekt og for økonomien.

Mobilitetsnet

Mobilitetsnettet tænkes opbygget af trafikårer og transportsamlingssteder, sidstnævnte kaldet mobilitetspunkter. Det centrale ved denne inddeling er, at Herning Kommune ved at samle trafikanterne på strategisk placerede mobilitetspunkter og trafikårer skaber grundlaget for at kunne understøtte de udviklingspotentialer, der er i kommunen.

Nettets vigtigste funktion er at understøtte den udvikling, som er eller kommer i området. Dermed skabes et højere kvalitets- og serviceniveau, og vi kan prioritere vores indsatser efter det. Mobilitetspunkterne og trafikårerne skal samtænkes med byudviklingsstrategien for kommunen.

Mobilitetspunkter og trafikårer

Tanken om mobilitetspunkterne i Herning Kommune er, at det er steder, hvor der er mulighed for skift mellem forskellige transportformer. Kendetegnende for mobilitetspunkterne er, at det er her størstedelen af et områdes færdsel starter/slutter.

Alt efter områdets størrelse og funktion vil mængden af færdsel, samt hvilke transportformer, der er mulighed for at skifte imellem, variere. Tanken om trafikårerne er, at det er de primære færdselsårer mellem mobilitetspunkterne i kommunen og indfaldsvejene til kommunen fra de omkringliggende kommuner.

Trafikårerne er ikke defineret som en bestemt type vej. Det kan være både veje, banestrækninger, busveje/-ruter og cykelstier.