Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Byudvikling

Med en velfungerede infrastruktur har en by og/eller kommune bedre mulighed for at udvikle sig. Den byudvikling, der sker i kommunen, skal hænge sammen med infrastrukturen, fritidstilbud og ikke mindst arbejde. Bosætningen sker med udgangspunkt i, at den enkelte får den nødvendige mobilitet til nemt og smart at kunne nå sine destinationer.

I byudvikling fokuserer vi på, at der er en tæt sammenhæng mellem, hvor folk bosætter sig, og de tilbud og muligheder på de pågældende lokaliteter, som ligger til grund for deres valg. Bosætning sker ud fra valg af boligtype, område, miljø, transport og arbejde - parametre som til sammen skaber det gode hverdagsliv.

Vi vil:

  • Indarbejde mobilitetsbegrebet i kommende brandingstrategi og bosætningsstrategi, for at tiltrække virksomheder og nye borgere samt fastholde dem, der allerede bor i kommunen
  • Sætte fokus på det mobilitetssmarte valg via eksisterende platforme og materialer omkring transportformer, infrastruktur og adfærd
  • Skabe opmærksomhed på det mobilitetssmarte valg med fokus på det bevidste transportvalg frem for vane, for at tiltrække borgere til kommunen
  • Sikre mobilitetsmulighed for aktiv fritid, så sundhed og trivsel er en naturlig del af borgernes hverdag
  • Skabe sikkerhed og tryghed, for at sikre ubesværet færdsel mellem dagligdagens gøremål