Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Erhvervslivet

Herning Kommune er en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Og det skal kommunen gerne blive ved med at være. Et led heri er gode mobilitetsforhold for kommunens virksomheder.

Mobiliteten på vejnettet er en vigtig del af erhvervslivets mulighed for at skaffe kompetent arbejdskraft og være konkurrencedygtige inden for deres felt. Virksomhederne har desuden et behov for effektivt at kunne transportere deres produkter.

Herning Kommune har iværksat en række initiativer gennem Erhvervsudviklingsstrategi Herning. De forudsætter, at den nødvendige infrastruktur er til stede. I dialog med virksomhederne vil mobiliteten i erhvervsområderne blive udviklet til nutidens efterspørgsel.

Vi vil:

  • Arbejde med udbygning af modulvogntogsnettet og adgangen til den enkelte virksomhed, for at sikre virksomhedernes vækstgrundlag
  • Forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i erhvervsområderne, for at skabe bedre adgang og understøtte transportmotion
  • Arbejde med mobilitetsplanlægning for virksomheder og deres medarbejdere og/eller et samlet erhvervsområde, for at støtte op om mulighederne for rekruttering og vækst
  • Arbejde med optimering af den kollektive trafikbetjening i erhvervsområderne