Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Børn og unge

Herning Kommunes børn og unge skal blive trafikvante i en tidlig alder, så de i større udstrækning end nu lære at være selvtransporterende. Derfor er det vigtigt, at de og deres forældre føler sig trygge og sikre ved at cykle eller gå til og fra institution, skole og fritidsaktiviteter - både alene og sammen med andre.

Derfor er trafikken til og fra institutioner, skoler, uddannelsessteder og fritidsaktiviteter et centralt emne i forbindelse med mobilitetsplanlægning og trafiksikkerhedsarbejde.

Vi vil:

  • Skabe tryghed og sikkerhed, for at børn og unge kan være selvtransporterende
  • Øge mobiliteten i og ved institutioner og dagtilbud, så det rigtige grundlag for senere trafiksikker adfærd skabes
  • Skabe mobilitetspunkter ved uddannelser, skoler og daginstitutioner, for at sikre rammer og udviklingsmuligheder for sundhed, der hvor børn og unges færdes
  • Skabe fokus på trafikopdragelse, for at støtte adfærden i trafikken og det mobilitetssmarte valg