Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Fleksibel mobilitet

Fleksibiliteten er en af de vigtigste faktorer, når vi vælger transportmiddel. Derfor skal fleksibiliteten være en del af vores nytænkning i forbindelse med at tænke nye alternative transportformer og nye mobilitetspunkter, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Med Herning by som det naturlige centrum i kommunen og ønsket om til stadighed at tiltrække store events og messer til byen, er det vigtigt, at trafiknettet også kan rumme den samlede store mængde transport. Så mobiliteten bliver bedst mulig for både besøgende og borgere.

Vi vil:

  • Arbejde med intelligent trafikstyring (ITS), for at styrke og styre den store variation i trafikken især i forbindelse med de mange store events
  • Støtte op om nye og/eller alternative transportformer, for eksempel samkørsel og delebil, for at understøtte det bæredygtige og smarte valg
  • Nytænkning af den kollektive trafik, for at øge fremkommeligheden og antallet af passagerer på den enkelte rute/i den enkelte bus
  • Sikre overskuelighed og tilgængelighed af information på rette tid og sted, for at understøtte det smarte valg