Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Transportmulighed for alle

Borgerne skal have mulighed for at transportere sig til uddannelse, til arbejde og til aktiviteter. Der skal være mulighed uanset de begrænsninger, der følger af for eksempel alder, handicap og social formåen. God mobilitet handler om, at borgerne så vidt muligt er selvhjulpne og kan transportere sig selv. Det giver størst selvstændighed og bedre sundhed. Hvilket gavner den enkelte borger og hele samfundet.

Vi vil:

  • Tilgængelighed indtænkes i den fysiske infrastruktur for at skabe mobilitetspunkter og byrum, hvor alle kan færdes
  • Fokus på nye former for transport og/eller kørselsordninger, for at støtte op om et aktivt og sundt liv med respekt for den enkelte
  • Opbygge et tilgængelighedsnet til hverdagsmålene for besværede relevante steder i kommunen
  • Sikre transportmulighed til trænings- og aktivitetstilbud, for at støtte op om et aktivt og sundt liv med respekt for den enkelte