Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Fremkommelighed for alle

Fremkommelighed for alle er på en gang et helt naturligt krav at stille. På den anden side er det et meget komplekst problem at skulle løse. Fremkommelighed og mobilitet er ikke knyttet til ét transportmiddel, men handler om at give mulighed for, at den enkelte kan komme hurtigt frem.

I fremtiden ønsker vi at arbejde med at igangsætte nye tiltag, som kan sikre de enkelte transportformers kvaliteter i sammenspil. Vi vil, at det skal være hurtigt og nemt at komme rundt i kommunen.

Vi vil:

  • Arbejde med trafikårer og mobilitetspunkter som grundstammen i kommunens interne infrastruktur
  • Skabe tryghed og sikkerhed på stiruterne, så de er brugbare hele døgnet og året rundt og muligheden for at træffe sunde valg i hverdagen fremmes
  • Arbejde med opgradering af infrastrukturen og de kollektive forbindelser til og fra kommunen for blandt andet at sikre pendlerforbindelserne
  • Arbejde for at få nærbane til de byer, hvor jernbanen i dag kører igennem, men ikke standser, for at styrke byudviklingen