Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter og sætter ord på, hvordan vi ønsker, folk skal kunne komme rundt i kommunen.

Mobilitet for alle - med mobilisten i fokus

For de fleste mennesker er det vigtigt med ubesværet færdsel til og fra dagligdagens gøremål (hjem, skole, arbejde, institution, indkøb og fritidsinteresser). Her spiller transportformen en altafgørende rolle. Mobilitet opleves typisk som en livskvalitet i sig selv.

Med mobilitetsstrategien sættes mennesket og ikke trafikken, som det centrale i transportnettet. Strategien sætter fokus på, at vi benytter forskellige transportformer alt efter ærinde, tid og behov. Vi er mobilister. Ikke bare bilister eller cyklister, men mobilister, som bruger et eller flere transportmidler i forbindelse med vores færdsel rundt i kommunen.

Måske ikke hver dag og hele tiden, men en gang i mellem. Derfor skal der være mulighed for såvel borgere som besøgende at kunne træffe det rette transportmiddelvalg alt efter turens mål, længde og formål - det mobilitetssmarte valg.

Det skal være nemt og logisk at bevæge sig rundt, og det skal være naturligt at skifte fra det ene transportmiddel til det andet, således at kommunens transportsystem ses som en helhed. Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter.