Meningsfulde Fællesskaber

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes Fællesskabsstrategi (inklusionsstrategi).

Barnets og den unges perspektiv

Barnet og den unge er eksperter på, hvordan de selv oplever deres liv. Deres personlige udvikling fremmes bedst, når der tages udgangspunkt i deres egne erfaringer, perspektiver og ønsker. Derfor bør børne- og ungeinddragelse altid have høj prioritet.

Alle børn og unge uanset alder og forudsætning skal opleve sig set og hørt. De fagprofessionelle har derfor et særligt ansvar for at se, respektere og forstå barnets og den unges perspektiv og agere herpå.