Meningsfulde Fællesskaber

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes Fællesskabsstrategi (inklusionsstrategi).

Fællesskaber

Et sundt fællesskab er et inkluderende fællesskab, hvor der arbejdes bevidst med, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Alle børn og unge har ret til trivsel og udvikling - både fagligt, socialt og personligt.

Børn og unge har ret til og brug for at indgå i trygge, værdifulde og betydningsfulde fællesskaber. Alle træder dog ind i fællesskaber med forskellige forudsætninger. Nogle børn og unge har derfor brug for særlige former for faglig og social støtte, opmærksomhed og hensyntagen for at kunne deltage. Respekt for fællesskaber og respekt for forskellighed går hånd i hånd.

Mangfoldige fællesskaber er med til at skabe robuste børn og unge, der har kendskab til de forskelligheder, der er i det samfund, de lever i. Mangfoldighed er en styrke for fællesskabet.

Fællesskaber handler ikke kun om, hvordan vi er sammen, men også om hvor og om hvad, vi er sammen.