Meningsfulde Fællesskaber

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes Fællesskabsstrategi (inklusionsstrategi).

De voksnes rolle

Det er de voksnes ansvar at gøre børn og unge i stand til at finde sig til rette i den hverdag og fremtid, de møder. Derfor har de voksne et fælles ansvar for at skabe inkluderende fællesskaber for børn og unge uanset alder og forudsætninger. Dette gælder både de forskellige fagprofessionelle, forældrene samt de voksne, der møder børn og unge gennem fritidsaktiviteter og foreningslivet. 

At indgå i et meningsfuldt fællesskab er med til at fremme det enkelte barns og den enkelte unges trivsel bedst. Noget af det bedste, voksne kan gøre for det enkelte barn og den unge, er det, vi gør for de fællesskaber, som de indgår i. Men fællesskaber er også forpligtende, og derfor skal børn og unge støttes i at tage ansvaret for at skabe et sundt og inkluderende fællesskab.

Måden, hvorpå vi taler til og om hinanden, har stor betydning for, hvordan vi opfatter hinanden. Derfor har alle voksne stor indflydelse på, hvordan børn og unge er sammen i fællesskaber. Dette gælder også forældrene, selvom de ikke fysisk er til stede i daginstitutionen og skolen.