Meningsfulde Fællesskaber

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes Fællesskabsstrategi (inklusionsstrategi).

Dygtige fagprofessionelle

De fagprofessionelle skal være med til at skabe trivsel og udvikling hos børn og unge samt understøtte de gode fællesskaber. Men børn og unge er ikke ens. Derfor skal de tage udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte unges forudsætninger i udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer. De fagprofessionelle skal være ambitiøse på børnenes og de unges vegne. Det er derfor vigtigt, at der internt på daginstitutioner og skoler er en løbende dialog om, hvordan de bedst skaber et differentieret fællesskab med deltagelsesmulighed.

Både ledelsen og medarbejderne skal være tydelige omkring deres kerneopgave, stille krav, motivere og inddrage forældre, børn og unge.

Det er de professionelles ansvar at skabe læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn og unge er en del af et fællesskab. Ledelsen har et stort ansvar for udviklingen af den pædagogiske og didaktiske praksis.

Dygtige fagprofessionelle samarbejder med hinanden, andre fagligheder og forældre. Det tværprofessionelle samarbejde er afgørende for, at arbejdet med at skabe fællesskaber lykkes.