International strategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for vores internationale arbejde.

Vision og udfordring (DA)

Herning Kommune ønsker med denne internationale strategi at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af vores område. Borgerne, virksomhederne og kommunens medarbejdere skal være parate og gearet til de udfordringer en stadig mere global verden bringer.

Vision

Vi er kendt for holdninger og handlinger med internationalt "udsyn"

Udfordring

Herning Kommunes vision indebærer, at medarbejdere, borgere, studerende og virksomheder i Herning Kommune agerer internationalt og kendes af sine samarbejdspartnere, kunder, brugere, gæster og kontakter i Danmark såvel som globalt for at have internationalt udsyn.

Globaliseringen betyder ændringer for borgere og virksomheder i Herning kommune: 

 • Øget international konkurrence giver en ny arbejdsdeling, hvor især industrierhverv søger mod lande med lavere lønninger. Det betyder, at virksomhederne skal magte at indgå i internationale samarbejdsrelationer, men det betyder også, at flere med svage ressourcer får svært ved at komme ind og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 • Afstand i tid og rum er blevet mindre - internet og billige samt hurtige flyrejser betyder, at det er lettere at kommunikere og transportere mennesker såvel som varer. 
 • Befolkningen får en mere mangfoldig sammensætning

Fakta 

 • Den internationale arbejdsdeling betyder en ændret erhvervsstruktur
 • Ordre og Business to Business relationer bliver mere internationale(samarbejde/samhandel mellem virksomheder)
 • Viden genereres og indhentes internationalt
 • Stadigt flere virksomheder i Danmark har engelsk som corporate language (virksomhedssprog)
 • Flere uddannelsesinstitutioner i Danmark udbyder uddannelser på engelsk
 • Flere problemer kan alene løses i et internationalt samarbejde - eks. miljøproblemer
 • Flere virksomheder rekrutterer kvalificeret personale internationalt
 • 8 % af Herning Kommunes borgere har andet oprindelsesland end dansk.