Friluftsstrategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for friluftslivet i kommunen.

Adgang til naturen

Alle har ret til at færdes i naturen, men vi skal tage hensyn til dyr og planter og til andre mennesker. Vi skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. Følg derfor altid de regler, der gælder for færdsel i naturen. Der er adgang til langt den meste natur i Danmark.

Dette gælder for alle offentligt ejede arealer og i vid udstrækning for de privatejede arealer. Adgangen kan være midlertidigt begrænset, f.eks. pga. jagt. Reglerne om færdsel og ophold i naturen kan du finde i

Naturbeskyttelsesloven. Husk at al færdsel i naturen sker på eget ansvar.