Friluftsstrategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for friluftslivet i kommunen.

Fire udviklende temaer

Der sættes fokus på fire temaer i friluftslivet. Temaerne skal fremgå tydeligt, så det vises hvor mange forskellige måder friluftslivet kan bruges på. Temaerne kan både sættes i spil enkeltvis eller sammen for at understøtte bredden i friluftslivet.

Bevægelse

Et fokus på bevægelse skal understøtte, at flest muligt har mulighed for og får lyst til at være aktive i hverdagen. Mangfoldigheden i bevægelsen skal i fokus, og bevægelsen skal sættes i spil for at styrke borgernes velvære og sundhed.

Fokusområder 

 • Bevægelse i byer og færdselsmuligheder fra byen og ud i det åbne land, som skal understøtte muligheden for at røre sig for den voksende andel af borgere i byen. 
 • Bevægelse ved institutioner, skoler, sygehuse og plejehjem, så der er mulighed for at komme ud og røre sig og få frisk luft. 
 • Guidning og oplysning om muligheder for bevægelse. Der skal i højere grad oplyses og guides om, hvor der er mulighed for at udføre forskellige aktivitetsformer. 
 • Innovation og rummelighed, hvor anderledes former for bevægelse kommer i spil. Borgerne skal opleve, at bevægelse kan være anderledes og alsidigt i Herning Kommune.

Læring

Et fokus på læring skal understøtte friluftslivets evne til at inspirere og fremme kreativiteten. Læring kan ske gennem alle sanser, og derfor skal lysten og muligheden for læring motiveres af spændende og anderledes læringsmiljøer i det fri.

Fokusområder 

 • Undervisning i det fri og egnede steder hertil til brug for eksempelvis skoler og institutioner, som kan understøtte gode læreprocesser samt anderledes og kreative undervisningsmuligheder med både fysisk og mental udfordring. 
 • Kultur- og naturværdier skal synliggøres og formidles, så de understøtter læring om de omgivelser, man færdes i. 
 • Her-og-Nu læring gennem kampagner, pop-up arrangementer og lignende skal imødekomme aktuelle læringsbehov.

Fællesskab

Friluftslivet, som ramme for fællesskab, skal motivere til at være sammen på tværs af generationer uanset baggrund, levevilkår eller livssyn. Friluftslivet skaber plads til individuelle behov og prioriteringer, uden at det går ud over fællesskabet. Derfor skal der i friluftslivet styrkes, bibeholdes og udvikles gode rammer for fællesskabet.

Fokusområder 

 • Involvering af borgere og brugere skal være det naturlige afsæt for udvikling og styrkelse af fællesskabet med friluftslivet som ramme. 
 • Friluftslivet skal indbyde til nye samarbejder på tværs af offentlig, privat og frivillig indsats. Det kan understøtte trivselsfremmende fælleskaber. 
 • Udnytte potentialet i det virtuelle rum, så nye målgrupper nås og nye fællesskaber dannes og understøttes.
 • Oplysning om egnede steder og faciliteter til at være sammen i større eller mindre grupper.

Oplevelser

Oplevelser i friluftslivet skal gøre det spændende, interessant og anderledes for borgerne at færdes i det fri. Oplevelser skal bruges aktivt i friluftslivet, da de er med til at motivere og pirre nysgerrigheden.

Fokusområder 

 • Målrettet formidling og oplysning til borgere om muligheder for oplevelser i det fri. 
 • Oplevelsesture og -tilbud kan binde flere faciliteter og muligheder sammen til nye oplevelser og friluftslivsmuligheder for borgere og turister.
 • Branding og markedsføring af særlige friluftsmuligheder til turister, borgere og erhvervslivet. 
 • Samarbejde med foreninger, virksomheder etc. om "Her og nu"-arrangementer for at skabe en bredde i borgernes oplevelsesmuligheder.